Vienna Insurance Group, holding międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej oferującej usługi w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych, głównie w regionie