Unia zatwierdza 173 mln euro dla Polski na budowę stacji ładowania i tankowania o niskiej lub zerowej emisji spalin

Unia zatwierdza 173 mln euro dla Polski na budowę stacji ładowania i tankowania o niskiej lub zerowej emisji spalin

Unia zatwierdza 173 mln euro dla Polski na budowę stacji ładowania i tankowania o niskiej lub zerowej emisji spalin

Unia zatwierdza 173 mln euro dla Polski na budowę stacji ładowania i tankowania o niskiej lub zerowej emisji spalin

W piątek 29 października Komisja Europejska uznała polskie plany inwestycji w infrastrukturę ładowania elektrycznego i tankowania wodoru dla pojazdów o zerowej lub niskiej emisji za zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Środki te przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku, zgodnie z celami Komisji w zakresie programu Zielonego Ładu.

Celem programu budowy stacji ładowania i tankowania o niskiej lub zerowej emisji spalin jest stworzenie kompleksowej sieci infrastruktury do pobierania opłat zarówno wzdłuż dróg lokalnych, jak i transeuropejskich (TEN-T). W ramach programu wsparcie będzie miało formę bezpośrednich dotacji i będzie mogło wynieść maksimum do 50% kwalifikowalnych kosztów inwestycji. Finansowanie jest otwarte dla wszystkich podmiotów gospodarczych spełniających określone normy.

Komisja oceniła przedmiotowe wsparcie na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, a w szczególności art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Komisja Europejska uważa, że inwestycja zachęci do znacznego rozpowszechnienia pojazdów o zerowej lub niskiej emisji, przyczyniając się w ten sposób w znacznym stopniu do zmniejszenia emisji CO2 i zanieczyszczeń, zgodnie z celami UE w zakresie klimatu i środowiska oraz celami wyznaczonymi przez Europejski Zielony Ład.

Komisja stwierdziła, że wkład programu w realizację celów UE w zakresie ochrony środowiska i klimatu przewyższa wszelkie potencjalne zakłócenia konkurencji i wymiany handlowej spowodowane omawianym wsparciem. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środki zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Ten polski program o wartości 173 mln euro będzie promował paliwa alternatywne i zachęcał konsumentów do korzystania z bardziej ekologicznych pojazdów, bez nadmiernego zakłócania konkurencji. Przyczyni się to do ograniczenia szkodliwych emisji, zgodnie z celem Europejskiego Zielonego Ładu”.

 

Źródło: https://ec.europa.eu/commission

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: