Od 1 stycznia 2022 r. podwyżki opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni

Od 1 stycznia 2022 r. podwyżki opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni

Od 1 stycznia 2022 r. podwyżki opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, ogłasza w „Monitorze Polskim” wysokość stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia roku następnego za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni. W przyszłym roku będzie drożej.

W porównaniu do stawek obowiązujących w 2021 roku, w przyszłym roku w większości przypadków opłaty wzrosną. Tak wynika z zestawienia, opublikowanego w Monitorze Polskim 8 października Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z 29 września 2021 r. (M.P. z 2021 r., poz. 918) z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 5 października 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 923). A mianowicie, opłata za:

 1. żeglugę pustych statków towarowych nie może być wyższa niż 0,53 gr za jeden tonokilometr nośności wymierzonej w 2021 r. i 0,55 gr w 2022 r.;
 2. żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych nie może być wyższa niż 2,65 gr za iloczyn jednego miejsca na statku i każdego kilometra przebytej drogi wodnej w 2021 r. i 2,74 gr w 2022 r.;

III. przewóz towarów statkami towarowymi oraz holowanie i spław drewna nie może być wyższa niż 2,12 gr za jeden tonokilometr w 2021 r. i 2,19 gr w 2022 r.;

 1. korzystanie ze śluz lub pochylni nie może być wyższa niż:
  a) za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię w godzinach od 7.00 do 19.00 – 37,10 zł w 2021 r. i 38,36 zł w 2022 r.;
  b) za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię w godzinach od 19.00 do 7.00 – 74,21 zł w 2021 r. i 76,73 zł w 2022 r.;
 2. żeglugę pustych statków towarowych wynosi 0,12 gr za jeden tonokilometr nośności wymierzonej w 2021 r. i bez zmian w 2022 r.;
 3. żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych wynosi 1,89 gr za iloczyn jednego miejsca na statku i każdego kilo-metra przebytej drogi wodnej w 2021 r. i 1,95 gr w 2022 r.;

VII. przewóz towarów statkami towarowymi, a także holowanie i spław drewna na:

 1. a) rzece Odrze od km 94,9 do km 282,5, Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 39,4 oraz Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 5,6 wynosi 0,10 gr w 2021 r. i bez zmian w 2022 r.;
 2. b) drodze wodnej Wisła – Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, to jest do km 176,2 rzeki Noteć oraz węźle gdańskim, to jest na rzekach Nogat, Szkarpawa i Wisła Martwa wynosi 0,72 gr w 2021 r. i 0,74 gr w 2022 r.;
 3. c) pozostałych śródlądowych drogach wodnych i ich odcinkach wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni (Dz. U. poz. 654) wynosi 0,62 gr w 2021 r. i 0,64 gr w 2022 r.;

– za jeden tonokilometr;

VIII. korzystanie ze śluz lub pochylni za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię:

 1. a) statku, zestawu pchanego lub zestawu holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (niewchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, urządzenia pływającego przeznaczonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw oraz obiektu pływającego o długości powyżej 20 m, za każdą wymienioną jednostkę pływającą:

–  w godzinach od 7.00 do 19.00 wynosi 16,43 zł w 2021 r. i 16,99 zł w 2022 r.,

–  w godzinach od 19.00 do 7.00 wynosi 17,25 zł w 2021 r. i 17,84 zł w 2022 r.;

 1. b) statku przeznaczonego do uprawiania sportu lub rekreacji oraz innych małych statków (statków do 15 ton nośności lub służących do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów), za każdy statek:

–  w godzinach od 7.00 do 19.00 wynosi 7,57 zł w 2021 r. i 7,80 zł w 2022 r.;

–  w godzinach od 19.00 do 7.00 wynosi 15,24 zł w 2021 r. i 15,80 zł w 2022 r.;

 1. c) kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy kajak lub łódź wiosłową:

–  w godzinach od 7.00 do 19.00 wynosi 4,40 zł w 2021 r. i 4,50 zł w 2022 r.;

–  w godzinach od 19.00 do 7.00 wynosi 8,70 zł w 2021 r. i 9,00 zł w 2022 r.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: