Nie tylko cena i jakość, ale również odpowiedzialne zakupy i wspieranie społeczności

Jak wynika z nowego raportu Booking.com 76%, podróżujących twierdzi, że podczas wyjazdu podejmie działania, które będą miały pozytywny wpływ na gospodarkę w danym miejscu – czy to poprzez zakupy w działających na rzecz innych sklepach, czy wybór miejsc zapewniających autentyczne doświadczenia reprezentatywne dla danej kultury. Nowocześni podróżnicy od dłuższego czasu sukcesywnie modyfikują zasady sektora turystyki. Właściciele biznesów i zarządzający szeroko rozumianymi „atrakcjami” muszą szybko przygotować się do tej zmiany.

Wyjazd ma mieć teraz długoterminowy, regeneracyjny efekt, i nie chodzi tu wyłącznie o własne samopoczucie, ale również o dobrobyt lokalnych społeczności czy gospodarki. Świadomość pozytywnego wpływu na odwiedzane miejsca sprawia, że coraz więcej podróżujących chce dogłębniej zrozumieć kulturę charakterystyczną dla danej destynacji i wspomagać po-pandemiczną odbudowę lokalnych społeczności, zapewniając im szansę na ponowny rozkwit.

68% badanych w 2021 Sustainable Travel Report przyznaje, że chce, by wydane podczas podróży pieniądze wróciły do lokalnej społeczności. Z tego powodu, 42% preferuje zakupy w małych, niezależnych sklepach, nad większymi sieciami sprzedaży i popularnymi dyskontami. Te liczby pokrywają się także z danymi charakterystycznymi dla Polaków. Z Adyen Retail Report jasno wynika, że znacząco wzrasta lojalność konsumentów wobec lokalnych firm, wspierających etyczny biznes: 60% respondentów w Polsce woli robić zakupy u odpowiedzialnych sprzedawców, którzy w ciągu ostatniego roku wykazali się wrażliwością społeczną lub angażowali się w inicjatywy charytatywne. Większość z nich należy do grupy wiekowej 18-34. Czy pokolenie Y oczekuje od właścicieli biznesów już nie tylko niskich cen i dobrej jakości materiałów, ale także wrażliwości, empatii i zaangażowania w problemy społeczne?

Świadomy turysta 2.0

Jeszcze większa liczba ankietowanych stwierdza, że etyka sprzedawcy detalicznego (np. sprawiedliwe wynagradzanie pracowników, przyczynianie się do rozwoju lokalnych społeczności, czy troska o środowisko naturalne) ma dla nich obecnie większe znacznie niż przed pandemią. Dla przykładu, w raporcie Booking 69% ankietowanych przyznaje, że aktywnie angażuje się w redukcję emisji dwutlenku węgla podczas podróży lub płaci za kompensację emisji, kiedy tylko jest to możliwe. Obowiązkiem sprzedawców i usługodawców jest zatem odpowiedzieć na te potrzeby.

Warto jednak dostrzec, że jedynie 3 z 4* partnerów Booking przyznaje, że wdrożyło już w swoich obiektach praktyki zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo mniej niż jedna trzecia aktywnie informuje o nich potencjalnych gości, a najczęściej dzieje się to w momencie zameldowania (59%*). Branża nadal musi więc mierzyć się z poważnymi wyzwaniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich jest ułatwienie dostępu do informacji na wczesnym etapie budowania relacji z klientem, tak aby mógł on podejmować bardziej świadome decyzje.

Jak zasilić unikalne doświadczenie?

Umiejętna odpowiedź na takie potrzeby leży m.in. w rękach technologii. Możliwość wspierania lokalnych celów charytatywnych czy niwelowania własnego śladu węglowego na etapie płatności to przykład wsłuchiwania się w oczekiwania dzisiejszych klientów. Ci z chęcią zwracają się w stronę firm, które używają innowacyjnych rozwiązań, by nadać zakupom wyższą wartość.

„Widzimy, jak coraz więcej sprzedawców zaczyna podchodzić do swoich działań na rynku z większą świadomością. Popularnością cieszą się funkcje umożliwiające pomoc charytatywną, jak np. program Adyen Giving, dzięki któremu m.in. użytkownicy Vinted finalizując zakupy, mogą z łatwością przekazać drobną kwotę na wsparcie WHO. Innym rozwiązaniem jest funkcja Planet, która pozwala zaoferować kupującym możliwość zniwelowania śladu węglowego swoich zakupów na końcu procesu płatności. To opcjonalne rozwiązanie może być wdrożone bez dodatkowych kosztów dla sprzedawcy – bezpośrednio wspiera projekty związane z ochroną klimatu (np. zalesianie lub energia odnawialna). Skorzystać z niego można już np. na Zalando” – komentuje Jakub Czerwiński, VP w Adyen.

Dodając do tego fakt, że wg. danych Adyen Retail Report 39% badanych chce mieć dostęp do szeregu opcji płatności, a 54% konsumentów obawia się np. dotknięcia terminala płatniczego i preferuje metody bezdotykowe (w Polsce jest to nawet 62%) odpowiednia technologia może przyczynić się do zwiększonej satysfakcji z całościowego doświadczenia zakupowego klienta.

Roczna przerwa i ograniczenie mobilności do minimum poskutkowały dodatkowym czasem na przemyślenie sposobu, w jaki podróżujemy, kupujemy i tego co możemy zrobić, by nasze działania stały się bardziej świadome. Pandemia to punkt zwrotny dla podróżników, którzy zdecydowali się na własną, zrównoważoną podróż i sami wyznaczyli zasady pobytu. To zatem kolejna, istotna wskazówka działania dla przedsiębiorstw – zarówno z sektora handlu detalicznego, jak i turystyki czy gastronomii.

Oceń ten artykuł: