Od 16 maja przedsiębiorcy będą mieć obowiązek prowadzenia rejestru podmiotów odbierających wyroby z alkoholem etylowym powyżej 50%

Od 16 maja przedsiębiorcy będą mieć obowiązek prowadzenia rejestru podmiotów odbierających wyroby z alkoholem etylowym powyżej 50%

Od 16 maja przedsiębiorcy będą mieć obowiązek prowadzenia rejestru podmiotów odbierających wyroby z alkoholem etylowym powyżej 50%

Już od początku przyszłego tygodnia sprzedawcy wyrobów zawierających w składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości będą zobligowani do prowadzenia rejestru podmiotów odbierających te wyroby.

Zgodnie z art. 138t ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, podmioty dokonujące sprzedaży na terytorium kraju wyrobów, bez względu na kod CN, zawierających w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości skażony:

1) mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub

2) mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub

3) alkoholem izopropylowym

– w opakowaniach jednostkowych o pojemności większej niż 1,5 litra, lub jednorazowo w łącznej ilości sprzedanych wyrobów większej niż 10 litrów, zobowiązani są prowadzić rejestr podmiotów odbierających te wyroby.

Jednakże stosowanie przepisu art. 138t ust. 1 zostało zawieszone do dnia odwołania na terytorium Polski stanu epidemii w związku z koronawirusem COVID-19. Minister Zdrowia 9 maja 2022 r. opublikował projekt rozporządzenia w sprawie ogłoszenia od dnia 16 maja 2022 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. A zatem z tym dniem upadnie warunek zawieszający stosowanie przepisu art. 138t ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Z chwilą odbioru ww. towarów do przedmiotowego rejestru przedsiębiorcy sprzedający zobowiązani są wpisywać:

1) rodzaj oraz ilość odebranych wyrobów;

2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu odbierającego;

3) numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu odbierającego;

4) datę oraz adres miejsca dokonania sprzedaży;

5) czytelny podpis podmiotu odbierającego lub osoby reprezentującej ten podmiot

– i kopię tego rejestru przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 5-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: