Ministerstwo przedsiębiorczości nie chciało, ale potwierdziło, że zakaz handlu w niedziele zaszkodził małym sklepom

Ministerstwo przedsiębiorczości nie chciało, ale potwierdziło, że zakaz handlu w niedziele zaszkodził małym sklepom

„Ze względu na możliwość handlu w niedziele przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą przewiduje się stworzenie dodatkowych miejsc pracy w formie samozatrudnienia (…) Wspieranie rozwoju rodzimej przedsiębiorczości jest wartością dodaną Ustawy” – tak stanowi uzasadnienie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

A jak przewidywania autorów wyglądają w konfrontacji z rzeczywistością? Doniesienia medialne informują o spadku obrotów małych sklepów nawet o 80%. Wiele wyjaśnia raport Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii opublikowany na początku kwietnia.

W połowie lutego 2019 r., portal crowdmedia.pl opublikował dane, wg których tzw. zakaz handlu w niedziele, zamiast wpłynąć na poprawę sytuacji małych sklepów, stał się ich gwoździem do trumny: „Polacy przyzwyczaili się do zakazu handlu, przez co klienci zniknęli w niedzielę nawet z otwartych małych sklepów. Zmniejszenie obrotów potrafi sięgać w tym dniu 70-80%” (www.crowdmedia.pl).

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało analizę, której tytuł „MPiT nie rekomenduje zmian ws. ograniczenia handlu w niedziele”, sugerować może zgoła odmienne skutki wprowadzonej od 2018 roku reformy w handlu. W analizie tej Ministerstwo informuje, że pierwszy rok obowiązywania zakazu handlu w niedziele był najlepszym pod względem sprzedaży rokiem od 10 lat. Dodatkowo, zakaz ten pozytywnie wpływa na jakość życia Polaków.

Odnosząc się jednak wprost do wpływu ustawy na sytuację małych sklepów, mimo wyznanej aprobaty dla reformy, przyznało, że: „Analiza MPiT w dużej mierze koncentruje się na wpływie ograniczenia niedzielnego handlu na małe sklepy. Całościowa ocena tej kwestii wymaga dalszych analiz. Upłynęło za mało czasu od wejścia w życie nowych przepisów, aby móc przeprowadzić badania pozwalające na szerokie wnioskowanie. Niemniej, w świetle pozyskanych przez MPiT danych (MF, GUS, Nielsen Polska, CMR, PKO BP, badania konsumenckie, etc.), obserwujemy wyhamowanie tendencji spadkowych, jeśli chodzi o liczbę sklepów i poziom sprzedaży, wśród najmniejszych placówek handlowych” (www.gov.pl).

Ministerstwo zasugerowało konieczność dalszego dopracowywania regulacji w kierunku wzmocnienia małych sklepów na rzecz poprawy rentowności ich działalności.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: