Korona-kryzys i niepewność gospodarcza zmuszają konsumentów do poprawy wiedzy o finansach

Korona-kryzys i niepewność gospodarcza zmuszają konsumentów do poprawy wiedzy o finansach

Jak pokazuje raport Intrum ”European Consumer Payment Report 2020”, europejscy konsumenci reagują na wyzwania stawiane przez pandemię Covid-19. Starają się uzyskać większą kontrolę nad swoimi finansami poprzez poszerzanie swojej wiedzy dotyczącej pieniędzy.

Wiedza dotycząca finansów to umiejętność zrozumienia, jak działają mechanizmy związane z pieniędzmi: zestaw umiejętności i znajomość faktów, które pozwalają nam podejmować świadome decyzje finansowe.

Zmniejszone dochody, niepewność zatrudnienia i perspektywa globalnej recesji oznaczają, że obecnie, bardziej niż kiedykolwiek konsumenci powinni być wyposażeni w wiedzę potrzebną do zarządzania swoimi finansami.

Pandemia Covid-19 wzbudza nowe zainteresowanie

Blisko połowa wszystkich respondentów (47%), czyli europejskich konsumentów wskazuje, że dbanie
o bezpieczeństwo finansowe stało się dla nich głównym celem, podczas gdy 40% aktywnie zwiększa swoją wiedzę finansową, by przygotować się na niepewność gospodarczą.

Istnieje szczególne zainteresowanie zwiększeniem bezpieczeństwa finansowego wśród zagrożonych krajów Europy Południowej. 2 na 3 (66%) portugalskich konsumentów twierdzi, że od początku kryzysu związanego z pandemią Covid-19 poprawa ich bezpieczeństwa finansowego stała się jednym z ich głównych priorytetów.

Konsumenci chętnie korzystają ze źródeł internetowych

Wpływ banków na wiedzę finansową słabnie wśród młodych konsumentów posiadających możliwości cyfrowe, którzy rzadziej niż starsze grupy otrzymali edukację finansową w tych instytucjach.

4 na 10 seniorów (wiek 65+) twierdzi, że ich bank zapewnił im podstawowe wykształcenie finansowe, w porównaniu z 28% wszystkich respondentów, którzy mówią to samo, co odzwierciedla brak możliwości wyboru źródeł wiedzy,
z jakim wielu seniorów miało do czynienia w dziesięcioleciach poprzedzających Internet.

Wśród wszystkich respondentów naszego badania Internet stał się najpopularniejszym źródłem edukacji finansowej, a 43% konsumentów (52% osób poniżej 40. roku życia, w tym pokolenie Z i Millennialsi) stwierdziło, że jest głównym źródłem Informacji.

Jak można było oczekiwać od cyfrowego lidera, Estończycy wymieniają Internet jako główne źródło edukacji finansowej (54%) w porównaniu ze średnią europejską wynoszącą 43%. 4 na 10 (43%) również wskazuje na silne ugruntowanie w szkole, jest to nieco powyżej europejskiej średniej (40%).

3 na 10 konsumentów twierdzi, że znajomość finansów poprawiłaby ich relacje

Oprócz pomocy jednostkom w planowaniu przyszłości i podejmowaniu lepszych decyzji, wydaje się, że znajomość finansów ma silny wpływ na relacje osobiste.

3 na 10 (29%) konsumentów twierdzi, że byłoby lepiej dla ich związku, gdyby oni i ich partnerzy byli bardziej zdolni do zarządzania swoimi finansami osobistymi. Liczba ta wzrasta do ok. 4 na 10 konsumentów w krajach Europy Południowej, takich jak Grecja, Hiszpania i Portugalia, gdzie kontekst makroekonomiczny jest również bardziej napięty.

Finlandia nadal zajmuje czołowe miejsce w Europie, podczas gdy Kraje Bałtyckie poprawiają swoją sytuację

Według „Barometru Dobrobytu Finansowego Intrum” fińscy konsumenci są najbardziej zaawansowani pod względem znajomości finansów. Wspomniany wskaźnik Intrum przedstawia ogólny wynik finansowy dobrobytu dla każdego analizowanego w raporcie kraju w oparciu o trzy elementy: zdolność do płacenia rachunków, oszczędzanie na przyszłość i wiedza na temat finansów.

Wiedza na temat finansów mierzy stopień, w jakim konsumenci rozumieją podstawowe terminy finansowe
i obliczenia dotyczące oszczędności. Nasze badanie pokazuje, że trudności wywołane przez Covid-19 zmotywowały konsumentów w całej Europie do poprawy znajomości wiedzy finansowej w minionym roku.

Kraje Bałtyckie zanotowały w ciągu ostatniego roku jeden z najbardziej imponujących wzrostów znajomości kwestii finansowych. Wszystkie trzy Kraje Bałtyckie poprawiły swoje możliwości zdefiniowania kluczowych terminów finansowych, podczas gdy respondenci litewscy poprawili najbardziej zdolność obliczania rocznej stopy wzrostu
na hipotetycznym rachunku oszczędnościowym (wskaźnik kalkulacji finansowej).

Kluczowy jest dostęp do edukacji finansowej

Dostęp do edukacji finansowej i posiadanie umiejętności podejmowania „mądrych” decyzji finansowych będą kluczem do sprostania wyzwaniom związanym z pandemią Covid-19.

Firma Intrum ma długą historię w pomaganiu konsumentom w radzeniu sobie z kryzysami finansowymi. W dzisiejszym wymagającym środowisku naszym celem jest wspieranie firm i konsumentów dzięki naszej wiedzy oraz rozwiązaniom. W ten sposób pomożemy odbudować zdrowe gospodarki w całej Europie.

Źródło: Intrum

Oceń ten artykuł: