Alior Bank w 2018 r.: Wysoki wzrost zysku i dynamiczny wzrost przychodów

dynamika sprzedaży

Grupa Alior Bank osiągnęła w 2018 r. jeden z najwyższych poziomów rentowności w całym sektorze bankowym (ROE 11,7 proc.). Wpływ na to ma rekordowy zysk netto, o ponad 50 proc. wyższy niż przed rokiem, oraz dynamicznie rosnące przychody, które wyniosły blisko 4 mld zł.

Zysk netto wyniósł 713 mln zł względem 472 mln zł rok wcześniej. Całkowite przychody wyniosły 3 956 mln zł (3 658 mln zł w 2017 r.), z czego 78 proc. stanowił wynik odsetkowy, który rok do roku wzrósł o 8 proc. Grupa konsekwentnie zwiększa rentowność. Na koniec 2018 r. zwrot na kapitale (ROE) wyniósł już 11,7 proc., a marża odsetkowa NIM 4,6 proc.

– Bardzo dobre wyniki całego 2018 roku potwierdzają słuszność realizowanej strategii „Cyfrowego buntownika”, jak i świadczą o zdrowej kondycji naszego biznesu. Odnotowaliśmy wysoki wzrost zysku netto przy znacząco wyższych przychodach. Nie spoczywamy jednak na laurach: wdrażamy nowe rozwiązania
i produkty, które sprawią, że obecni i nowi klienci – których liczba przekroczyła już 4 mln – będą jeszcze bardziej zadowoleni z oferowanych im produktów i usług. Chcemy być głównym bankiem dla coraz większej liczby klientów. To, że naszą ofertą trafiamy w oczekiwania rynku, pokazuje coraz większa liczba obsługiwanych przez nas rachunków bieżących. W samym IV kwartale sprzedaż ROR wzrosła do poziomu 43,6 tys. kont w porównaniu do 37,7 tys. kwartał wcześniej – powiedział Krzysztof Bachta, prezes zarządu Alior Banku.

Stabilna pozycja kapitałowa i płynnościowa

Pozycja kapitałowa Alior Banku pozostaje stabilna. W porównaniu do końca 2017 r. Bank odnotował wzrost wartości współczynników kapitałowych o ok. 0,7 pkt proc. Na koniec 2018 r. współczynnik TCR, jak i współczynnik Tier-1 miały wartości wyraźnie wyższe niż minima regulacyjne. Na poziomie skonsolidowanym pierwszy ze wskaźników osiągnął wartość 15,8 proc. (gdzie minimum regulacyjne na koniec 2018 r. to 13,13 proc.), a drugi 12,8 proc. (przy minimum regulacyjnym 11,13 proc.).

Sytuacja płynnościowa Banku również jest stabilna i bezpieczna. W trakcie 2018 r. bufor aktywów płynnych wzrósł do 14 185 mln zł. Z kolei wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR na koniec 2018 r. utrzymał bezpieczny poziom 133 proc. osiągnięty w III kwartale ubiegłego roku. Oznacza to wzrost w porównaniu do końca 2017 r., kiedy wartość LCR wyniosła 124 proc. Bank sukcesywnie redukuje koncentrację i buduje stabilność bazy depozytowej.

Alior Bank bardziej efektywny

Na koniec 2018 r. Alior Bank obniżył koszty działania z 1 854 mln zł do 1 705 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) zmniejszył się do 43,1 proc. z 50,7 proc. odnotowanych rok wcześniej. Bank jest zatem na najlepszej drodze do osiągnięcia zgodnego ze strategią poziomu 39 proc. w 2020 roku

Wysoka dynamika sprzedaży

Alior Bank, konsekwentnie realizując strategię „Cyfrowego buntownika”, zwiększył bazę kredytową w 2018 r. w strategicznych segmentach: mikro, leasingu i pożyczek. Wolumen kredytów brutto zwiększył się rok do roku o 5,6 mld zł, co jest wynikiem w samym środku przedziału wzrostu założonego w strategii Grupy (5-6 mld zł).

W segmencie małych i średnich firm Alior Bank rozszerzył współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udostępnieniu gwarancji de minimis i COSME. 45 proc. portfela mikro objęte jest gwarancjami BGK, a w nowej sprzedaży udział zbliża się do 90 proc. Utrzymano też wysoką sprzedaż leasingu, która w 2018 r. osiągnęła blisko 3 mld zł. Wyraźny wzrost dynamiki odnotowano zwłaszcza w segmencie pożyczek gotówkowych, których w ostatnim kwartale 2018 r. Bank udzielił na rekordową kwotę 1,9 mld zł (1,8 mld zł
w poprzednim kwartale).

Na koniec 2018 r. Alior Bank obsługiwał 4 227 tys. klientów względem 3 980 tys. przed rokiem. W segmencie klienta indywidualnego liczba nowych klientów pozyskanych dzięki ofercie konta osobistego wzrosła o 58 proc. i wyniosła 29,5 tys. (18,7 tys. w IV kwartale 2017 r.).

– Uzyskane wyniki zbliżają nas do osiągnięcia zdolności do wypłaty w 2020 roku dywidendy z zysku osiągniętego w 2019 roku – powiedział Krzysztof Bachta.

Innowacje i jakość jako priorytety

Rok 2018 w Alior Banku to nie tylko wysokie wyniki finansowe, ale także rozwój innowacji.

Dla zwiększenia efektywności biznesu Alior Bank uruchomił projekt „Fabryka Robotów”. Zgodnie z jego założeniami robotyzacja procesów ma wspierać rozwój i transformację modelu działania w kierunku coraz większej cyfryzacji. Do 2020 r. Bank zamierza zautomatyzować 118 procesów, z czego 45 procesów już wdrożono, a uruchomienie kolejnych 25 zaplanowano na I kwartał 2019 r.

Alior Bank z powodzeniem zakończył także pierwszą edycję RBL_START. Programu akceleracyjnego dla ośmiu startupów wybranych spośród stu zgłoszeń z całego świata. Jednym z ciekawszych projektów była firma PayPo, specjalizująca się w odroczonych płatnościach za zakupy internetowe. Efektem trzymiesięcznej intensywnej współpracy była inwestycja Alior Banku w ten fintech. Obecnie trwają prace na kolejną edycją programu RBL_START. Nabór startupów rozpocznie się w marcu 2019 r.

Wzrost satysfakcji klientów i poprawa jakości ich obsługi przyniosła w 2018 r. Alior Bankowi szereg znaczących wyróżnień, zarówno na rynku polskim, jak i światowym. W rankingach magazynu ekonomicznego Forbes Alior Bank okazał się najlepszy w obszarze bankowości dla mikro i małych firm. Zdobywając tytuły „Banku przyjaznego firmie” oraz „Banku rekomendowanego firmie”. W rankingu tygodnika Newsweek Alior Bank zajął pierwsze miejsca w dwóch kluczowych dla siebie kategoriach. Bankowość tradycyjna i Bankowość internetowa, zyskując miano „Przyjaznego Banku Newsweeka”. Flagowy produkt Alior Banku dla klienta indywidualnego, Konto Jakże Osobiste, zostało wyróżnione jako najbardziej innowacyjna usługa finansowa na świecie w kategorii „Offering Innovation” w prestiżowym konkursie EFMA Distribution & Marketing Innovation Awards. Z kolei magazyn „Global Finance”, który cieszy się zaufaniem sektora bankowego w 180 krajach, określił Alior Bank jako „Najlepszy bank w Polsce” w 2018 r.

Źródło: Alior Bank

Oceń ten artykuł: