Bilans płatniczy w maju 2021

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w maju.

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 60 mln EUR wobec nadwyżki z kwietnia sięgającej 1 631 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 1 556 mln EUR.

Nadwyżka majowa okazała się zdecydowanie mniejsza niż oczekiwano. Oparta była na dodatnim saldzie w wymianie usług (1 829 mln EUR wobec 2 029 mln EUR w kwietniu) oraz w wymianie towarowej (185 mln EUR wobec 1 300 mln EUR w kwietniu). Obie z wymienionych nadwyżek były mniejsze niż oczekiwano – zwłaszcza ta dotycząca wymiany towarowej. Jednocześnie typowo notowano deficyt w dochodach pierwotnych (-1 726 mln EUR wobec deficytu z kwietnia na poziomie – 1 650 mln EUR) oraz deficyt w dochodach wtórnych (-228 mln EUR, wobec poprzednich -48 mln EUR). Oba z wymienionych deficytów były głębsze niż zakładano.

Wciąż bardzo dobrze prezentowały się obroty w handlu towarami. Maj zazwyczaj przynosi kontynuację kwietniowej korekty po lokalnym szczycie obrotów z marca (patrz marcowy pik zaopatrzenia handlu na święta i w kolekcję wiosna-lato, ale również producentów w materiały, półprodukty i komponenty potrzebne do ekspansji w dalszej części roku). Jednak tak w kwietniu jak i maju skala korekty była jedynie umiarkowana. Wciąż widać tu tak odrabianie opóźnień po wyjątkowo trudnym pogodowo początku roku, jak również dalsze uruchamianie operacji na granicy UE – UK.

Eksport towarów wynosząc w maju 22 636 mln EUR był niższy od kwietniowego jedynie o -3,2% (zazwyczaj korekta jest tu bliższa 5%), w dodatku okazał się o 41,7% wyższy niż przed rokiem (w kwietniu roczna dynamika eksportu była na poziomie 69,2%). Oczywiście aktualny poziom rocznej dynamiki eksportu (i notowany tu w maju spadek) ściśle związany jest z wyjątkowo niską bazą sprzed roku w kwietniu i notowanym już w maju odreagowaniem. Poziom eksportu w maju bieżącego roku był zgodny z naszą prognozą choć nieco niższy od średnio oczekiwanego przez rynek. Dla wszystkich lubiących rekordy wypada dodać, że po maju suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 256,0 mld EUR co stanowiło odpowiednik 47,1% PKB. Import towarów w maju w kwocie 22 451 mln EUR był o 1,7% wyższy od notowanego w kwietniu i równocześnie o 53,7% wyższy niż przed rokiem (w kwietniu roczna dynamika importu była na poziomie 59,7%). Wyniki importu okazały się wyższe niż w naszych prognozach, podobnie jak były wyższe od średniej z prognoz rynkowych. Najprawdopodobniej odzwierciedlają większy ruch w handlu detalicznym, ale również wzrost popytu na dobra o charakterze inwestycyjnym i zaopatrzeniowym.

Eksport usług wyniósł 4 581 mln EUR wobec 4 673 mln EUR w kwietniu. Import usług wyniósł w maju 2 752 mln EUR wobec 2 644 mln EUR w kwietniu. Eksport usług był o 10,4% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 4,4%. Niestety wyniki są wciąż wyraźnie niższe od tych notowanych w analogicznym okresie roku 2019.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po maju okazało się dodatnie i wyniosło 15 543 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +2,86% PKB Polski. Po kwietniu saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 17 039 mln EUR, tj. 3,16% PKB Polski.

Maj przyniósł niewielkich rozmiarów napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 266 mln EUR (wobec napływu z kwietnia na poziomie 840 mln EUR i napływu z maja 2020 roku w kwocie 819 mln EUR). Jednocześnie zanotowano znaczący odpływ inwestycji portfelowych sięgający 1 746 mln EUR (wobec ich odpływu w kwietniu na poziomie 1 675 mln EUR i napływu sprzed roku na poziomie 675 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 16,50 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 8,08 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 8,42 mld EUR. Jest to dobry wynik. W dodatku wypada pamiętać, iż równolegle notowana była pokaźna nadwyżka w obrotach bieżących (15,54 mld EUR).

Majowe wyniki okazały się dobre. Nadwyżka w bilansie obrotów bieżących oparta na nadwyżkach w wymianie usług i towarów. Ponowny napływ kapitału bezpośredniego, przy odpływie kapitału portfelowego, przyniósł dalszą poprawę struktury kapitału zagranicznego zasilającego naszą gospodarkę (w stronę kapitału bardziej stabilnego).

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza, informacja prasowa

Oceń ten artykuł: