Bilans płatniczy w kwietniu 2021

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w kwietniu.

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 1 740 mln EUR wobec nadwyżki z marca sięgającej 938 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 717 mln EUR.

Nadwyżka kwietniowa oparta była na dodatnim saldzie w wymianie usług (2 108 mln EUR wobec 1 935 mln EUR w marcu) oraz w wymianie towarowej (1 289 mln EUR wobec 589 mln EUR w marcu). Jej skala redukowana była przez deficyt w dochodach pierwotnych (-1 611 mln EUR wobec deficytu z marca na poziomie – 1 438 mln EUR) oraz deficyt w dochodach wtórnych (-46 mln EUR, wobec poprzednich -148 mln EUR).

Wciąż bardzo dobrze prezentowały się obroty w handlu towarami. Kwiecień zazwyczaj przynosi korektę po lokalnym szczycie obrotów z marca (patrz marcowy pik zaopatrzenia handlu na święta i w kolekcję wiosna-lato, ale również producentów w materiały, półprodukty i komponenty potrzebne do ekspansji w dalszej części roku). Jednak niewielka głębokość korekty w kwietniu bieżącego roku pozytywnie zaskoczyła. Cóż – wciąż widać tu tak odrabianie opóźnień po wyjątkowo trudnym pogodowo początku roku, jak również dalsze uruchamianie operacji na granicy UE – UK.

Eksport towarów wynosząc w kwietniu 23 386 mln EUR był niższy od marcowego jedynie o -4,3% (zazwyczaj korekta jest tu bliższa 8%-10%), w dodatku okazał się o 69,2% wyższy niż przed rokiem (w marcu roczna dynamika eksportu była na poziomie 27,7%). Oczywiście aktualny poziom rocznej dynamiki eksportu (i notowany tu w kwietniu wzrost) ściśle związany jest z wyjątkowo niską bazą sprzed roku (to na kwiecień 2020 przypadł szczyt zapaści wyników eksportu). Poziom eksportu w kwietniu bieżącego roku okazał się być wyższy od prognozowanego. Dla wszystkich lubiących rekordy wypada dodać, że po kwietniu suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 248,7 mld EUR co stanowiło odpowiednik 46,2% PKB. Import towarów w kwietniu w kwocie 22 097 mln EUR był o 7,3% niższy od notowanego w marcu i równocześnie o 59,8% wyższy niż przed rokiem (w marcu roczna dynamika importu była na poziomie 24,6%). Oczywiście trzeba pamiętać, iż spora część wzrostu rocznej dynamiki eksportu i importu między marcem, a kwietniem to efekt wejścia w echo niskiej bazy sprzed roku. To właśnie na kwiecień 2020 przypadły szczyt niekorzystnych statystyk handlu zagranicznego zbitego pojawieniem się perturbacji w gospodarce spowodowanych pandemią.

Eksport usług wyniósł 4 819 mln EUR wobec 4 704 mln EUR w marcu. Import usług wyniósł w kwietniu 2 711 mln EUR wobec 2 769 mln EUR w marcu. Eksport usług był o 20,4% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 15,3%. Statystyk poprawie uległy w związku z wejściem w echo szczególnie niskiej bazy sprzed roku. Niestety wyniki są wciąż niższe od tych notowanych w analogicznym okresie roku 2019.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po kwietniu okazało się dodatnie i wyniosło 20 486 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +3,80% PKB Polski. Po marcu saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 19 463 mln EUR, tj. 3,64% PKB Polski.

Kwiecień przyniósł spory napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 821 mln EUR (wobec sezonowo wysokiego napływu z marca na poziomie 2 393 mln EUR i wobec głębokiego odpływu z kwietnia 2020 roku w kwocie 1 313 mln EUR). Jednocześnie zanotowano znaczący odpływ inwestycji portfelowych sięgający 1 675 mln EUR (wobec ich odpływu w marcu na poziomie 1 896 mln EUR i rekordowo wysokiego odpływu sprzed roku na poziomie 6 963 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 13,16 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 6,56 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 6,60 mld EUR. Jest to dobry wynik. W dodatku wypada pamiętać, iż równolegle notowana była pokaźna nadwyżka w obrotach bieżących (20,49 mld EUR).

Kwietniowe wyniki okazały się bardzo dobre. Silna nadwyżka w bilansie obrotów bieżących oparta na dużych nadwyżkach w wymianie usług i towarów. Ponowny mocny napływ kapitału bezpośredniego przy odpływie kapitału portfelowego, przyniósł dalszą poprawę struktury kapitału zagranicznego zasilającego naszą gospodarkę (w stronę kapitału bardziej stabilnego).

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza, materiał prasowy

Oceń ten artykuł: