BGK uruchamia partnerski program innowacji z Izraelem. Znamy już pierwszych uczestników

polski bank

Bank Gospodarstwa Krajowego – polski bank rozwoju, Start-Up Nation Central – znana na świecie izraelska organizacja pozarządowa oraz CREATORS IDEAtion Lab – uznane laboratorium innowacji – ruszyły z pilotażowym programem w Polsce. Celem jest znalezienie dużych korporacji i zaproszenie ich do współpracy z młodymi innowatorami z Polski i Izraela – a w efekcie zwiększenie skali ich działania. Do programu zgłosiły się już pierwsze dwa przedsiębiorstwa – Asseco i Tauron, które 24 października podpisały list intencyjny. Do programu w charakterze partnera włącza się także ARP S.A.

To pierwsza umowa międzynarodowa BGK, która otworzy okno na świat dla polskich innowatorów. Jest chęć wspierania przedsiębiorców w odkrywaniu nowych obszarów innowacji. W Izraelu ekosystem innowatorów, biznesu i sektora publicznego działa bardzo skutecznie. Zwiększanie innowacyjności polskiej gospodarki to jeden z celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której BGK jest kluczowym realizatorem.

Wsparcia w realizacji umowy udzieli Agencja Rozwoju Przemysłu

Wsparcie rozwoju gospodarczego Polski to ważny obszar statutowej działalności ARP, a innowacyjność jest niewątpliwie siłą, która ten rozwój napędza. W ARP są specjalne programy dla innowacyjnych firm, jak ARP Innovation Pitch, czy unijne granty z programu Sieć Otwartych Innowacji. Firma angażuje się także w innowacyjne branże. Chce dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą, dlatego chętnie wspiera takie programy, jak ten przygotowany przez BGK. Łączenie pomysłów i doświadczeń ponad granicami zawsze sprzyja innowacjom. W różnorodności leży siła rozwoju gospodarczego.

Na czym będzie polegać program?

Jego charakter oddaje słowo „koinnowacja”. To korzyści zarówno dla dużych firm, startupów, innowatorów szukających nowego pomysłu na biznes, jak i firm technologicznych, które potrzebują przestrzeni do rozwoju i finansowania. Efektem współpracy polskich i izraelskich firm będzie wskazanie obszarów, w których niezbędne są innowacje i wdrożenie nowych technologii oraz zapewnienie wsparcia startupów zdolnych odpowiedzieć na te potrzeby. Kolejna, długofalowa korzyść to zmiana praktyk i kultury innowacji wewnątrz samej firmy. Pracownicy poznają realne narzędzia i metodologie, które mogą wykorzystywać w swojej pracy.

Zwiększa się poziom innowacyjności gospodarki

Polska potrzebuje dziś startupów bardziej niż kiedykolwiek. Im większa liczba szybko rozwijających się młodych firm, tym szybciej zwiększa się poziom innowacyjności gospodarki. Dlatego konsekwentnie buduje się w Polsce taki ekosystem, który skutecznie wspiera nowatorskie pomysły oraz firmy, które mają nowoczesne i przyszłościowe rozwiązania. Przekonuje się przedsiębiorców, że warto i opłaca się być innowacyjnym. Chce się współpracować i uczyć się od najlepszych – Izrael to druga najbardziej innowacyjna gospodarka na świecie oraz jeden z liderów pod względem zakładanych startupów w branżach wysokich technologii. W ciągu ostatniego roku nastąpiła intensyfikacja polsko-izraelskiej współpracy gospodarczej w zakresie wspierania innowacyjności.

Izrael od lat przoduje w startupach i projektach innowacyjnych. Jest nadzieja, że ten kolejny projekt jeszcze bardziej zacieśni kontakty polsko-izraelskie w tej dziedzinie.

Polsko-izraelski program koinnowacji będzie szansą dla dojrzałych przedsiębiorstw z Polski, które chcąc się rozwijać, poszukają nowych technologicznie rozwiązań

Na przykładzie branży IT widać, że jest duży potencjał intelektualny. Jednak wyzwaniem jest to, aby wykorzystać go do opracowywania nowoczesnych rozwiązań i produktów, które znajdą swoich klientów w kraju i za granicą. W Grupie Asseco współpracę ze startupami traktuje się, jako jedną z dróg pozyskiwania innowacji. To element niezbędny do tego, aby funkcjonować na tak konkurencyjnym i szybko zmieniającym się rynku, jakim jest sektor nowych technologii. Izrael jest krajem z jednym z najlepszych systemów tworzenia i rozwijania startupów. Warto, aby w Polsce czerpali z tych doświadczeń.

Innowacje są jednym ze strategicznych priorytetów Grupy TAURON. Wprowadzono złożony ekosystem narzędzi, który składa się między innymi z projektów badawczo-rozwojowych, inicjatyw prowadzonych w formule open innovation oraz działań finansowych realizowanych przez fundusz CVC EEC Magenta. Już teraz wdraża się rozwiązania usprawniające działalność operacyjną i poszerzające ofertę o nowe produkty i linie biznesowe. Przystępując do nowego programu, firma staje się uczestnikiem globalnego transferu wiedzy i doświadczenia w zakresie innowacji, z korzyścią dla prowadzonych projektów rozwojowych.

Korzyści z programu

Główną korzyścią dla uczestniczących partnerów jest zdefiniowanie potencjału rozwojowego i określenie rozwiązań szytych na miarę i wyzwań na najbliższą przyszłość. Rozwiązania tworzone przez startupy mają odpowiedzieć dokładnie na potrzeby i wyzwania uczestników programu tak, by np. obniżyć koszty operacyjne czy rozszerzyć ofertę produktową. Procesy wyłaniania rozwiązań weryfikować będą najlepsi specjaliści z Izraela.

Innowacje są grą globalną. Aby być innowacyjnym, potrzeba różnorodnych perspektyw i partnerów, którzy cenią współpracę. Polsko-Izraelski Program Koinnowacji, stworzony specjalnie na potrzeby tej wyjątkowej współpracy, jest pierwszym w skali światowej systematycznym modelem zbliżenia ekosystemów innowacji z dwóch krajów o tak różnych wyzwaniach i uzupełniających się potencjałach.

Program krok po kroku

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju.

BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu, biura w Radomiu i Wrocławiu.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Oceń ten artykuł: