Alior Bank udostępnia ofertę Pożyczek Termomodernizacyjnych w województwach podlaskim i dolnośląskim

pożyczki

Alior Bank rozszerza ofertę preferencyjnego finansowania termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Tym razem pożyczki będą udostępniane w województwach podlaskim i dolnośląskim. Program startuje jeszcze w tym roku.

Alior Bank podpisał dwie kolejne umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dotyczą one wykorzystania funduszy unijnych na poprawę efektywności energetycznej w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Na ich podstawie środki z regionalnych programów operacyjnych województw dolnośląskiego (w wysokości 42 mln zł) i podlaskiego (20 mln zł), uzupełnione środkami Alior Banku, będą mogły zostać wykorzystane na udzielanie preferencyjnych Pożyczek Termomodernizacyjnych.

Pożyczka z niskim oprocentowaniem

Pożyczka o bardzo niskim, stałym oprocentowaniu w całym okresie kredytowania będzie udzielana spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym i towarzystwom budownictwa społecznego nawet na okres 10 lat.

Można nią sfinansować między innymi: modernizację przegród zewnętrznych budynków (izolację cieplną), wymianę wyposażenia na energooszczędne (np. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej) oraz przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem).

Warto podkreślić, że bardzo niskie, stałe oprocentowanie Pożyczki Termomodernizacyjnej, które w przypadku osiągnięcia znaczącej poprawy efektywności energetycznej budynku może wynieść nawet 0,5 proc. oraz brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki sprawiają, że jest to oferta korzystniejsza od komercyjnych kredytów z premią termomodernizacyjną.

Warunkiem udzielenia pożyczki jest przedstawienie przez klienta (inwestora) audytu energetycznego ex ante. Musi on potwierdzać możliwość uzyskania poprawy efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25 proc.

Zachęca się spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz TBS z terenu województw dolnośląskiego i podlaskiego do śledzenia strony internetowej Alior Banku. Wkrótce pojawią się na niej szczegółowe informacje i wzory dokumentów, w tym m.in. wzór audytu energetycznego niezbędnego dla uzyskania pożyczki.

Alior Bank planuje rozpoczęcie przyjmowania wniosków o Pożyczkę Termomodernizacyjną z województw podlaskiego i dolnośląskiego jeszcze w tym roku.

Źródło: Alior Bank

Oceń ten artykuł: