Grupa BIK współpracuje z 80% rynku leasingowego w Polsce

Branża leasingowa w Polsce ma 25 lat. Jej jubileusz śmiało można podsumować stwierdzeniem, że to lata wielu sukcesów w stymulowaniu inwestycji i pomocy w rozwoju małym i średnim przedsiębiorcom. Wartość leasingu zwiększyła się w tym czasie z 1,5 do 83 mld zł. a branża wzrastała o około  19% rocznie*. Grupa BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor od  2012 roku współpracują z firmami leasingowymi, przyczyniając się do prosperity w tym segmencie poprzez ograniczanie ryzyka kredytowego i mobilizowanie przedsiębiorców do spłaty zaległości. Dziś Grupa BIK współdziała z ponad 80 % rynku leasingowego w Polsce.

Banki od lat systematycznie sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazach Biura Informacji Kredytowej oraz w rejestrze dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor. Jest to również coraz powszechniejsze działanie wśród firm leasingowych.

– Zrozumiałe jest, że instytucje finansowe chcą wiedzieć kogo finansują. Leasing to sposób finansowania, który nie tylko wzmacnia sektor MŚP, ale jednocześnie jest chętnie przez klientów w tej branży wykorzystywany – mówi Małgorzata Kąkol, Dyrektor Departamentu Rynku Korporacyjnego w Biurze Informacji Kredytowej.

Podsumowując współpracę z firmami leasingowymi w 2018 roku Grupa BIK zauważa, że liderami wśród branż wnioskujących o leasing w 2018 roku są handel hurtowy i detaliczny, transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo.

Na koniec 2018 r. 24% aktywnych przedsiębiorstw w Polsce działało w branży handlu detalicznego i hurtowego. Wśród firm starających się o leasing stanowiły one 20%. Firmy handlowe zazwyczaj leasingują samochody dostawcze i samochody dla przedstawicieli handlowych. Przedsiębiorstwa transportowe, które w analizowanym okresie stanowiły 7% działających firm, odnotowały aż 18% udział wśród ogółu wniosków składanych o udzielenie leasingu. W ten sposób firmy transportowe finansowały zakup floty TIR-ów. Pierwszą trójkę firm występujących w 2018 r. o leasing zamyka budownictwo. Firmy budowlane za pomocą leasingu nabywają samochody dostawcze.

1

Struktura wojewódzka firm starających się w 2018 r. o finansowanie w formie leasingu w większości odpowiada udziałowi firm z danego województwa wśród aktywnych firm. Najwięcej firm występujących o leasing ponad 1/3 (38%) to firmy z trzech województw: mazowieckiego, wielkopolskiego oraz śląskiego, co pokrywa się z geograficzną strukturą działalności gospodarczej w Polsce (40%).

2

Prawie 75% firm wnioskujących o kredyt to firmy, należące do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 16% udział mają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ich duży udział można wiązać z faktem, że często występującą formą prawną w handlu, transporcie oraz budownictwie jest właśnie spółka z o.o.

3

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: