Bank Gospodarki Żywnościowej SA ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel.: (22) 860-40-00 faks: (22) 860-50-00        

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA ul. Płocka 9/11B 01-231 Warszawa tel.: (22) 539-51-00 faks: (22) 539-52-22        

Banco Mais S.A. (SA) Oddział w Polsce al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa tel.: (22) 653-85-22 faks: (22) 653-85-87

Bank Millennium SA ul. Stanisława Żaryna 2A 02-593 Warszawa tel.: (22) 598-10-50 faks: (22) 598-10-58