Haitong Bank podtrzymał rekomendację KUPUJ dla R22

Haitong Bank podtrzymał rekomendację KUPUJ dla R22

Haitong Bank w raporcie z 22 sierpnia (godz. 08:29) podtrzymał rekomendację KUPUJ dla R22, obniżając jednocześnie cenę docelową akcji spółki do 23,8 PLN (z 27,3 PLN).

Przyczyniły się do tego następujące czynniki: lekko wolniejsze tempo akwizycji hostingowych wobec poprzednich założeń, presja rentowności w Vercom, wynikająca z wyższego, niż pierwotnie zakładano wzrostu bazy klientów w segmencie przedsiębiorstw (który ze względu na znaczne wolumeny SMS/maili generuje wyższe wolumeny, ale również niższe marże) oraz nieznacznie niższe przychody z wyżej marżowego performance marketingu. W rezultacie Haitong Bank obniżył swoje prognozy EBITDA spółki na kolejne trzy lata finansowe odpowiednio o 28/17/17 procent, ale prognozy sprzedaży „tylko” o 5/0/0 procent.

– Naszym zdaniem H88 i Vercom to wciąż atrakcyjne spółki w dłuższej perspektywie. Na pierwszej ciążą jednak i będą ciążyć przeszłe i przyszłe akwizycje hostingowe, które generują także jednorazowe koszty, podczas gdy druga powinna wykazywać dwucyfrowy wzrost, jednak przy nieco niższej rentowności. Jednym z kluczowych elementów budowania długoterminowej wartości Grupy R22 pozostają akwizycje, zarówno przez H88 jak i Vercom, co było główną przyczyną podniesienia kapitału akcyjnego podczas oferty publicznej R22 – mówi Konrad Księżopolski.

Haitong oczekuje, że skonsolidowana sprzedaż w 4 kwartale R22 wyniesie 31,3 miliona PLN, co oznacza wzrost o 38 procent r/r, EBITDA 7,0 miliona PLN, czyli wzrost o 16 procent r/r, zaś zysk netto 2,3 miliona PLN. Jeżeli chodzi o poszczególne segmenty biznesowe, analitycy spodziewają się, że sprzedaż H88 wyniesie 12,6 miliona PLN, co oznacza wzrost o 68 procent r/r, napędzany zarówno przez wzrost organiczny, jak i konsolidację ostatnich fuzji i przejęć (Kei.pl, Seofabryka). Kei.pl (przejęte 22 maja) powinno wygenerować 0,6 miliona PLN przychodów, i około 0,3 miliona PLN EBITDA, ale również 0,5-0,6 miliona kosztów jednorazowych, związanych z procesem przejęcia. Oczekujemy, że zysk EBITDA wyniesie około 3,2 miliona PLN, natomiast po korekcie może on wynieść około 3,7-3,8 PLN.

Perspektywa wzrostowa H88 jest oparta na czterech filarach: konsolidacji rynku hostingowego, osiąganiu dźwigni operacyjnej po akwizycjach operacyjnej przejęciach, ekspozycji na trendy cyfryzacji gospodarki, które pozwalają rosnąć organicznie w tempie wysoko-jednocyfrowym, oraz podniesieniu ARPU zarówno poprzez podniesienie ceny już istniejących usług, jak i usługi dodane VAS.

– Konsolidacja ma miejsce, ale odbywa się wolniej niż pierwotnie zakładano, co po części przekłada się na tempo wzrostu ARPU, natomiast sprzedaż VAS rozwija się w zadowalającym tempie – komentuje Konrad Księżopolski.

– Możemy się jednak spodziewać znaczącego przyspieszenia w latach 2018/19 za sprawą domkniętych ostatnio akwizycji i poprawy efektywności. Rynek hostingowy nadal rozwija się organicznie w tempie około dziesięciu procent, co widać nie tylko po danych H88, ale również Home.pl i Nazwa.pl – dodaje.

Analitycy podkreślają w raporcie, ze rozwój Vercom jest szybszy niż oczekiwali, jeżeli chodzi o przychody, napędzane głównie przez większą od zakładanej bazę klientów korporacyjnych, generującą znaczny wolumen SMS/maili, jak dotąd bez negatywnego wpływu na ARPU, które wynosi około 22 tysięcy PLN na miesiąc. Z drugiej strony duzi klienci mają lepszą pozycję negocjacyjną i mogą otrzymać lepszą cenę za pojedynczą wiadomość. Dodatkowo, za sprawą RODO, możemy się spodziewać spowolnienia wzrostu w segmencie wysoko rentownego marketingu. W rezultacie Bank spodziewa się, że marża EBITDA w ciągu najbliższych trzech lat będzie oscylować wokół 19 procent, a nie 25 procent, jak zakładano wcześniej.

Źródło: Konrad Księżopolski, Szef Działu Analiz, Haitong Bank

Oceń ten artykuł: