Gotówka w Polsce ma się dobrze

Aż 63,3% Polaków uważa, że gotówka jest potrzebna w gospodarce – wynika z najnowszego badania firmy Tavex dotyczącego metod płatności preferowanych przez Polki i Polaków. Co więcej, ponad połowa respondentów (56,3%) zgadza się z twierdzeniem, że likwidacja gotówki byłaby niekorzystna dla konsumentów oraz gospodarki. Fizyczny pieniądz w Polsce ma się dobrze – do głównych powodów, dla których wciąż chcemy go używać należą m.in. lepsza kontrola wydatków (23,8%), poczucie niezależności (16,8%) czy ochrona danych osobowych (15,5%). Badanie zostało przeprowadzone dla III kwartału 2021 r.

 Niezbędna gotówka

Badanie o metodach płatności preferowanych przez Polki i Polaków pokazuje, że w Polsce niezmiennie ważna jest możliwości korzystania z gotówki w codziennym życiu.

Aż 63,3% respondentów zgadza się, że gotówka jest potrzebna w gospodarce, jednakże warto zwrócić uwagę na fakt, że przeciwnym temu stwierdzeniu jest tylko 12,1% badanych (24,5% nie ma zdania na ten temat). Podobny schemat odpowiedzi można zaobserwować w pytaniu dotyczącym likwidacji gotówki w obiegu gospodarczym – co drugi Polak (56,3%) twierdzi, że byłby to niekorzystny ruch. „Za” wyłączeniem fizycznego pieniądza z obiegu jest tylko 19,9% badanych (23,7% badanych nie posiada odpowiedniej wiedzy).

Co ciekawe, Polacy są także przekonani do bezpieczeństwa płatności gotówkowych – ponad trzech na czterech pytanych (76,5%) uważa, że to bezpieczny sposób rozliczeń (odpowiedzi „tak, zawsze” udzieliło 27,4% ankietowanych oraz „tak, ale tylko przy małych kwotach, np. płatności za codzienne zakupy” 49,1% badanych).

Polacy swoje poparcie dla gotówki argumentują na kilka sposobów: dzięki niej lepiej kontrolują swoje wydatki, daje im niezależność, lubią czuć, że ich dane osobowe są chronione czy nawet z przyzwyczajenia. Jak wynika z badania, respondenci uznają także, że płatności gotówkowe są bezpieczne oraz niezbędne dla gospodarki. Pomimo przenoszenia się prawie wszystkich aspektów naszego życia do sfery online, ta forma płatności niezmiennie cieszy się popularnością – mówi Aleksander Pawlak, Prezes Zarząd, Tavex.

Czy warto mieć „kasę” w portfelu?

Warto podkreślić, że blisko 9 na 10 pytanych osób (89,2%) nosi przy sobie gotówkę. Najczęściej są to niewielkie kwoty – 62,2% badanych ma przy sobie nie więcej niż 100 złotych. Mniej, bo 35,1% badanych nosi w portfelu od 51 do 100 złotych, a banknot 50 złotowy w kieszeni trzyma blisko co czwarty respondent (27,1%). 8,1% Polaków ma przy sobie kwotę, którą najprawdopodobniej wyda w danym dniu.

Gotówka w portfelu, niezależnie o jakim nominale, daje nam niezależność i zapewnia prywatność. W dzisiejszym, zdigitalizowanym świecie to wartości bardzo ważne – coraz częściej w przestrzeni publicznej porusza się temat ochrony prywatności. Co więcej, mamy wiele argumentów popierających płacenie fizycznym pieniądzem – to np. odporność na możliwość awarii infrastruktury technicznej czy ułatwienie dostępu do pieniędzy osobom starszym – tłumaczy Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu, Tavex. Wyniki badania przeprowadzonego przez Tavex pokazują, że z możliwości posiadania gotówki w najbliższym czasie nie zrezygnujemy – dodaje.

Polacy wciąż dostrzegają zalety płatności gotówkowych; potrafią docenić bezpieczeństwo, niezależność oraz kontrolę, jaką daje ciężar monet i banknotów w portfelu. Mimo powszechnej dostępności do kart płatniczych, badanie dowodzi, że nie są one w stanie zastąpić nam sprawdzonej gotówki.

Źródło: Tavex

Oceń ten artykuł: