Nowy wzór deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

Nowy wzór deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

Nowy wzór deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

W Dzienniku Ustaw RP 31 maja ukazał się nowy wzór deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych (FIN-1), który należy stosować po raz pierwszy do rozliczenia podatku za maj 2022 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych podatnicy są zobowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru za miesięczne okresy rozliczeniowe w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

W obowiązującym od 1 czerwca 2022 r. nowym formularzu FIN-1, prócz podstawy opodatkowania należy podać: cel złożenia, nazwę podatnika wraz adresem siedziby, informacje o rodzaju podatnika oraz stosowanych zwolnieniach podatkowych, wartość aktywów, wartości obniżające podstawę opodatkowania i obliczyć wysokość należnego podatku. Deklaracja musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podatnika.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: