Cztery dobre praktyki Alior Banku wyróżnione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

dobre praktyki

Inicjatywy Alior Banku znalazły się w corocznym Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”. Jest to jedyna taka publikacja, która zbiorczo prezentuje dobre praktyki polskich firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. FOB wymienił aktywności Alior Banku w kontekście zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. W raporcie zostały opisane takie działania banku jak Inicjatywa Świąteczna, „Paka dla zwierzaka”, „Zaczytana Akademia” i „Podziel się książką”.

Publikacja FOB, której premiera miała miejsce dzisiaj, pokazuje najlepsze przykłady działań społecznie odpowiedzialnych, jakie podejmują rodzime firmy z różnych branż. To już XVII edycja raportu, w której znajdują się działania CSR zestawione według normy ISO 26000 w siedmiu obszarach, m.in. takich jak zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy czy ochrony środowiska.  W podsumowaniu zaprezentowano ponad 1500 inicjatyw realizowanych w 2018 roku oraz długoletnich dobrych praktyk. Wśród zaprezentowanych w publikacji działań znalazły się również cztery aktywności Alior Banku. W kategorii działania charytatywne i filantropijne „Inicjatywa Świąteczna” i „Paka dla zwierzaka”, zaś w kategorii wsparcie organizacji pozarządowych „Zaczytana Akademia” i „Podziel się książką”.

– Dużą wagę przykładamy do tego, w jaki sposób oddziałujemy na otoczenie. Wolontariat pracowniczy w Alior Banku jest bardzo świeżą inicjatywą, jednak widzimy, że z miesiąca na miesiąc zaangażowanie naszych pracowników rośnie, a społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w organizacji. Nasi pracownicy mają świadomość, że działając wspólnie możemy zrobić wiele dobrego m.in. dla sierot, osób samotnych i starszych, chorych czy dla zwierząt. CSR pozwala nam tworzyć pozytywne miejsce pracy, pełne otwartych i gotowych do działania i pomagania ludzi. Bardzo się cieszymy, że nasze inicjatywy dostrzegli eksperci z Forum Odpowiedzialnego Biznesu – podkreśla Wojciech Grabiec, który koordynuje w Alior Banku działalność wolontariatu pracowniczego „Zaangażowani w pomaganie”.

Alior Bank chętnie angażuje się w promocję czytelnictwa w Polsce. W tym zakresie współpracuje z Fundacją Zaczytani.org, z którą w zeszłym roku przeprowadził akcję „Zaczytana Akademia”. Jej beneficjentami były dzieci doświadczone chorobą i przebywające w szpitalach. Wolontariusze banku uczestniczyli w szkoleniu przygotowującym ich do roli bajkoedukatorów, a następnie podjęli działania polegające na prowadzeniu zajęć w szpitalach. Warsztaty odbyły się w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Wzięło w nich udział 25 osób z banku. Do realizacji wspomnianych bajkoterapii przez wolontariuszy Fundacji Zaczytani.org i wolontariuszy Alior Banku niezbędne są książki, dlatego bank włączył się w inicjatywę „Podziel się książką”. Zbiórka prowadzona była wśród pracowników i jej efektem było zebranie blisko 1400 książek.

W raporcie FOB opisana została Inicjatywa Świąteczna, polegająca na spotkaniach z osobami z niepełnosprawnościami, seniorami, dziećmi oraz uchodźcami, by wspólnie śpiewać kolędy. W wydarzeniach wzięło udział około 110 osób, odbyło się siedem spotkań w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Bank poprosił także dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, samotnych seniorów oraz potrzebujące osoby indywidualne i rodziny o listy, w których wyrażą swoje potrzeby i marzenia. Pracownicy banku samodzielnie oraz dzięki charytatywnemu kiermaszowi odpowiedzieli na 202 listy, realizując wskazane potrzeby. Dodatkowo zebrali sześć kartonów ciepłych ubrań, obuwia, pościeli oraz artykułów plastycznych dla osób borykających się z problemem bezdomności z Trójmiasta.

W publikacji wymieniono także inicjatywę pod hasłem „Paka dla zwierzaka”, gdzie Alior Bank zorganizował w Warszawie, Krakowie i Gdańsku warsztaty krawieckie, podczas których wolontariusze firmy wykonali 110 legowisk i 5 drapaków dla bezpańskich zwierząt. W warsztatach wzięło łącznie udział 41 osób. Dodatkowo w ramach zbiórki na rzecz schronisk zebrano m.in. 600 kg karmy i przysmaków, 200 koców i ręczników, kilkadziesiąt zabawek oraz kilkanaście smyczy i obroży.

Źródło: Alior Bank

Oceń ten artykuł: