92% mikroprzedsiębiorców korzysta z usług tylko jednego banku. Co ciekawe 83% z nich od początku działalności jest wierna tej samej