Wśród największych miast Polski, metropolią posiadającą najwięcej zieleni jest