Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o gospodarce nieruchomościami zarządcą nieruchomości jest osobą fizyczna prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami