W związku z wciąż panującą pandemią koronawirusa, rząd przedłużył do 25 kwietnia obecne obostrzenia i zakazy dla społeczeństwa. Część z

Prezes stowarzyszenia wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich z pytaniem o możliwość zorganizowania walnego zgromadzenia w trakcie panującej pandemii COVID-19.