W piątek 13 listopada 2020 r., Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało międzynarodową konferencję dotyczącą wdrożenia nowych metod zwalczania przestępczości zorganizowanej. W planach