Deweloperzy rozpoczynają pod miastami coraz więcej nowych domów i mieszkań. Tę podmiejską ekspansję powstrzymuje jednak niedostateczne pokrycie terenu miejscowymi planami

Grunty rolne stanowią prawie jedną czwartą obszaru Warszawy, jedną trzecią Poznania i Gdańska, zaś w Krakowie pod uprawy rolne jest

Aby wybudować budynek mieszkalny, trzeba co do zasady posiadać działkę budowlaną. Czy w przypadku działki siedliskowej również można zrealizować marzenie

Jakie plusy i minusy zdaniem firm deweloperskich ma rządowa specustawa mieszkaniowa, której projekt trafił właśnie do sejmu? Czy nowe przepisy