Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o

W maju wartość przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wzrosła aż o 10,1% w porównaniu do zeszłego roku i wyniosła 5637 zł.

Wzrost PKB, minimalne wyhamowanie wzrostu bezrobocia, niższa inflacja, ale i spadek tempa wzrostu wynagrodzeń – to główne przewidywania rządu odnośnie

Zgodnie z zapowiedziami polityków partii rządzącej, nabierają tempa coroczne podwyżki wynagrodzeń minimalnych. W 2015 roku, czyli w momencie objęcia władzy