W tym tygodniu poznamy istotne dane o aktywności biznesowej w kluczowych gospodarkach. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na spotkanie EBC

Pomimo prognozowanej na najbliższe lata niższej dynamiki polskiego rynku budowlanego, potencjał inwestycyjny większości województw pozostaje znaczący. Jak wynika z raportu