Z dniem 1 grudnia 2019 r.  weszło w życie rozporządzenie autorstwa resortu finansów wprowadzające nowe formularze, służące do rozliczeń osób