W Monitorze Polskim 8 lipca ukazało się Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. o