Paryż - Warszawa, maj-czerwiec 2019 r. – Najpoważniejsze zagrożenie, z którym musi zmierzyć się przemysł samochodowy Europy, to nie brexit