Rozwój nowych technologii, aplikacje mobilne, wzrost popytu, utrzymanie wysokiego poziomu produkcji i ewolucja metod wydobycia – według Światowej Rady Złota