W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, 28 czerwca Minister Rozwoju, Pracy i Technologii obwieścił wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w