W 2012 r. jedna firma świadczyła na rzecz drugiej usługi pośrednictwa. Strony umówiły się na 1 mln euro wynagrodzenia plus