Ile pieniędzy z państwowych subwencji otrzymały w 2020 roku poszczególne partie polityczne i na co je wydały? Do najbardziej dofinansowanej