Zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie wspólnej kontroli nad Antin Amedes Holdco GmbH