Przyszedł czas na dokładniejszą ocenę skutków pandemii Covid-19. Korona-kryzys wpłynął negatywnie na funkcjonowanie biznesów w naszym kraju. Według badań Krajowej Izby

BGK uruchamia Fundusz Gwarancji Płynnościowych, z którego udzielane będą gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Przedsiębiorcy