Pomocy! – nawołuje w stronę państwa niemal połowa sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wycieńczone firmy chciałyby otrzymać przede wszystkim

W poniedziałek 18 stycznia 2021 r. Komisja Europejska zaakceptowała zmianę programu operacyjnego dla województwa opolskiego w Polsce, pozwalającą na realokację

W piątek 20 listopada 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła otwarcie naboru wniosków o uzyskanie finansowego wsparcia dla dochodzeń transgranicznych w

Dom – nasze marzenie o „własnym kącie”, które nierzadko realizujemy na kredyt, to miejsce, w którym powinniśmy czuć się bezpiecznie.