Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2021 r. Ceny przeciętnie okazały się o 1,0

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w listopadzie 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,1% wyższe