Rosyjska inwazja na Ukrainę stała się faktem. Jej czas trwania oraz końcowy rezultat nie są na chwilę obecną ani oczywiste,