W dobie rosnącej inflacji, kosztów paliwa i rat kredytowych, rosną nawet opłaty za legalizację urządzeń wodnych, których stawka określana jest