Główny Urząd Statystyczny w środę 15 września opublikował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 roku. Jak wynika

Przedsiębiorca wystawił w 2016 roku faktury VAT firmie w upadłości za wyświadczone jej usługi. Z uwagi na uprawdopodobnienie, że faktury

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował 19 kwietnia 2021 r. w Monitorze Polskim komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i

Warszawa, 26 lutego 2021 r. – W pierwszym miesiącu roku w oficjalnych źródłach (Monitor Sądowy i Gospodarczy) opublikowano informacje o