Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koniec kwietnia 2022 roku zarejestrowanych w nim płatników składek było 2,8 mln, a