Działki, domy, ale też większe niż dotychczas mieszkania – szczególnie z tarasami, ogródkami lub przynajmniej balkonami – te nieruchomości cieszyły

Wśród największych miast Polski, metropolią posiadającą najwięcej zieleni jest