W prawie rangi wspólnotowej obowiązuje zasada domniemania odmowy udzielenia dostępu do dokumentów dotyczących postępowań prowadzonych przez organ, urząd, z uwagi