Udział firm pożyczkowych w całej puli długów zaciągniętych przez Polaków w ubiegłym roku wyniósł zaledwie 7,8 proc - wynika z