To już pewne. W środę 6 października Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 0,4 punktu procentowego, z 0,1 do

Rada Polityki Pieniężnej podczas spotkania w marcu podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie ze stopą referencyjną w