Sektor surowców poniósł ostatnio znaczne straty - przede wszystkim dotyczyło to surowców kluczowych dla Chin ze względu na obawy o