Grudniowe dane na temat przemysłu i budownictwa okazały się rozczarowujące, wskazując na spowolnienie. Jednocześnie utrzymała się dość wysoka dynamika płac.Tylko o