We wrześniu 2018 r., w porównaniu z wrześniem 2017 r. w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i odnotowały sprzedaż kredytów na