Preferowany na rynku wskaźnik, krzywa dochodowości, sugeruje, że ryzyko recesji w Stanach Zjednoczonych staje się coraz bardziej realne. Nadzieje na

W ubiegłym tygodniu ceny surowców spadły; największe straty odnotował sektor energii, natomiast wyniki zarówno metali, jak i produktów rolnych były