Komisja Europejska opublikowała we wtorek 20 lipca drugie ogólnounijne sprawozdanie na temat praworządności na swoim terytorium, zawierające komunikat dotyczący sytuacji

W poniedziałek 1 marca Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie dotyczące dyrektywy w sprawie podróży zorganizowanych, podsumowując jej stosowanie od czasu wejścia

Przełom roku to szczególnie ważny i pracowity okres dla pracodawców. Muszą oni bowiem wywiązać się z określonych obowiązków podatkowych, sprawozdawczych